Leiding van de Piekrie

Leiding van de piekrie met van links naar rechts: Stien, Senne, Hinte, Daan, Simon & Bend

Bantrekker: Hinte