Inschrijven

Het lidgeld bedraagt 45 euro voor het eerste kind, 40 voor het 2e en een minimum van 35 euro voor het 3e kind. (Vb.: indien u 2 kinderen wilt inschrijven, betaalt u 45 euro voor het oudste kind en 40 voor het jongste, in totaal betaalt u dus 85 euro)

Het inschrijvingsgeld kan u storten op de rekeningnummer BE32 7330 4464 6302 met in de mededeling de naam en ban van uw kind of kinderen.

%d bloggers liken dit: